ดีเดย์วันนี้! กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม Big Cleaning “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” ที่สถานีขนส่งทั่วประเทศ

13

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 มิถุนายน 2563) สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” นำผู้ถูกคุมความประพฤติตามความผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่พักผู้โดยสารเพื่อเตรียมพร้อมรับการเดินทางของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกเฟส 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

โดยหลังจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติได้บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม Big Cleaning ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติ ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร ที่ศาลกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ร่วมกิจกรรมเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่พักผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) และได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นี้ โดยบูรณาการประสานความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และภาคีเครือข่าย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครคุม
ประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันทำงานบริการสังคมทำความสะอาดสถานีขนส่ง บริเวณที่พักผู้โดยสาร เช็ดพื้นผิวสัมผัสของห้องจำหน่ายตั๋ว เก้าอี้พักคอย ราวบันไดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสถานีขนส่ง นอกจากนี้ยังมีบางสำนักงานที่ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย โดยกรมคุมประพฤติได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในรูปแบบนี้ นอกจากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี