คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพ ผักปลอดสารพิษ แท่นกดแอลกอฮอล์ แก่ สภ.คลองห้า – สภ.คลองสิบสอง ส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-19

28

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563) เวลา 13.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, พระครูสุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม, พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต, พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลลำไทร เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม, พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ.ทูน เดชคุณมาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองห้า และคณะ

ร่วมกัน “มอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งถุงยังชีพซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และอาหารปรุงสำเร็จนี้ เกิดขึ้นจากความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองห้า และครอบครัว

อันเป็นการดำเนินงานโดยพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยห่วงใยช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้โครงการมอบทาน มอบธรรม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในเวลา 15.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สสีชิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง และคณะ ร่วมกัน “มอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19” แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง และครอบครัว

นอกจากนี้ถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีแล้ว วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมสมทบมอบผักบุ้งปลอดสารพิษ ผลิตผลจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นมกล่องพร้อมดื่ม และที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ในวาระนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จะได้ประสานความร่วมมือในการมอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยการแบ่งปันน้ำใจต่อไป

ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/1473141919618378/posts/2595783494020876/

กำพล วงศ์สุทธา ปทุมธานี