ปทุมธานี สมาชิก อบต.สวนพริกไทย ร้อง ปปช.สอบจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส

752

วันที่ 4 มิถุนายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางคูวัต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภา อบต.สวนพริกไทย จำนวนหลายหมู่ด้วยกันรวมตัวกันทำหนังสือถึง เลขาคณะกรรมการปปช.จังหวัดปทุมธานี เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไร้สโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นไปด้วยความไม่โปร่งใสนั้น

นายบุญธรรม บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย เปิดเผยว่าด้วย อบต.สวนพริกไทยโดยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และเครื่องป้องกันไวรัสโควิด-19 เช่น จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงเครื่องละ 650 บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาเครื่องละ 1,800 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก อีกทั้งยังได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงอันละ 1,875 บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาอันละ 4,850 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก
จัดซื้อหน้ากากอนามัยขนาด 50 ชิ้นต่อกล่อง สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคา เพียงกล่องละ 140 บาท แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคากล่องละ 850 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก และการจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี 3M สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงชุดละ 214 บาท แต่องค์กรบริหาส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาชุดละ 350 ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก

นายบุญธรรมฯ กล่าวต่อว่า ซึ่งตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย และ เป็นประชาชนในตำบลสวนพริกไทย เห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ในเรื่องดังกล่าว ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาดหลายเท่า น่าจะกระทำไปโดยไม่สุจริต โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น อันจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เพราะงบประมาณที่ใช้ไปเป็นรายได้จากภาษีอากรของประชาชน ดังนั้นตนเองพร้อมเพื่อนสมาชิกฯ จึงได้ทำหนังสือถึง ปปช.เพื่อขอให้ผู้ที่มีอำนาจทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้เข้ามาตวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

นางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม ปลัด อบต.สวนพริกไทย กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวขอชี้แจงว่า อบต.สวนพริกไทย ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางภาครัฐตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือออกมาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ท้องถิ่นทำการช่วยเหลือประชาชน เรื่องการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาด ทาง อบต.โดยพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานแข่งกับเวลา เมื่อได้รับคำสั่งมาแล้ว ทางกองสาธารณสุข จึงได้ทำตามนโยบายเพื่อเสนอต่อผู้บริหารขออนุมัติในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ ปลัด อบต.กล่าว