“ยกยอ”ชวนล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัดในเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้

110

ห้องอาหารยกยอได้จัดบริการล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัด ทำบุญ บำรุงขวัญ เสริมสร้างกำลังใจ ต้านภัยโควิด- 19

นายมนูญ พุฒิทอง กรรมการจัดการห้องอาหารยกยอเปิดเผยว่า ในโอกาสเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ 6 กรกฏาคม ห้องอาหารยกยอได้จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฏาคม เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 “วัดที่เราจะพาไปไหว้พระทั้ง 9 วัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งวัดที่เป็นพระอารามหลวง และวัดที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประชาชนเคารพเลื่อมใส นอกจากนี้เรายังจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชน 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานพระราม 5 เสร็จจากไหว้พระ เราจะพาไปแวะช้อปปิ้งและถ่ายรูป ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ศูนย์การค้าแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเราเดินทางด้วยเรือ โดยสารทรงไทยขนาดใหญ่สามารถรับผู้โดยสารได้ 70 –80 ท่าน มีความปลอดภัยสูง”นายมนูญกล่าว

โปรแกรม ไหว้พระถวายเทียนพรรษากับห้องอาหารยกยอจะเริ่มกันตั้งแต่ 7.00 น.ที่ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาร จะมีการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางห้องอาหารยกยอจะมีอาหารเช้าไว้บริการ

8.00 น. เรือออกเดินทางไปยังวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 เพื่อกราบสักการะองค์ “ พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโตวัดกัลยา”

ต่อด้วยการไปชมพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ วัดอรุณราชวราราม

จากนั้นไปขึ้นวัดระฆังโฆสิตาราม กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชรและพระสมเด็จล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของชาวไทย

เสร็จข้ามแม่น้ำไปวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระสัมพุทธพรรณี พระประธาน ในพระอุโบสถ และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างภาพ และ ศาสตราจารย์ ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

ถัดไปเป็น วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

หลังการรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ช่วงบ่ายแวะไป วัดเทวราชกุญชร กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ ,กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์

จากนั้นตัดข้ามน้ำมาฝั่งตะวันตก แวะวัดคฤหบดี เพื่อกราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พร้อมฟังตำนานการสร้างเบี้ยแก้ของหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาส ที่ปัจจุบันนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของวัดและปัจจุบันพบเห็นได้ยาก

ล่องลงใต้ไปขึ้นวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และชมอุทยานเขามอ(เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก

ปิดท้ายรายการไหว้พระถวายเทียนพรรษากันที่วัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวางจึงเรียกว่า”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

ก่อนปิดทริป ห้องอาหารยกยอจะพาท่านไปช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา “เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์”จากนั้นก็จะล่องเรือเดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า เวลา 17.45 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง จะมีมัคคุเทศก์ บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณมนูญ พุฒทอง , คุณแมว, โทร. 081-341-5522 , 089-200-4971 อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ 1,200.- โดยรวม ค่าเรือ, อาหารเช้า, ค่าอาหารเที่ยง, ดอกไม้, ธูป, เทียน, มัคคุเทศก์, และน้ำดื่ม