เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียลจัดกิจกรรม จิตอาสาเราไม่ทิ้งกัน

265

บริเวณ หน้าสำนักงานใหญ่ บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล เลขที่ 381/7 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร คุณวิทยา – อรทัย วิทยอำนวยคุณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด มอบหมายให้ คุณ ภาณุ วิทยอำนวยคุณ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการ จัดกิจกรรม จิตอาสาเราไม่ทิ้งกัน เพื่อ บริจาคอาหาร, น้ำดื่ม, ถุงยังชีพ, เงินทุนทรัพย์สำหรับคนชราและเด็กเล็ก ให้แก่ชาวบ้านชุมชนย่านพระราม 9 เขตสวนหลวง ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 ต้องตกงาน ขาดแคลนรายได้

คุณวรวิทย์ วิทยอำนวยคุณ ได้กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องประสพปัญหากันทั่วหน้า แม้กระทั่ง บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ของเราก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ แต่เราก็ไม่มีนโยบายปลดลดพนักงานแต่อย่างใด ยังให้รายได้ตอบแทนเหมือนเดิม พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจได้รับจากการเดินทาง รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงาน และติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อไว้ในสถานที่ทำงาน และภายในโรงงานด้วย

“ครอบครัววิทยอำนวยคุณขอร่วมเป็นจิตอาสาเราไม่ทิ้งกัน ร่วมหนึ่งในทีมประเทศไทย เพื่อนำพาคนไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ไม่ว่าจะมีวิกฤตร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คุณวิทยา วิทยอำนวยคุณ กล่าวทิ้งท้าย