กาญจนบุรี ผู้ใหญ่ราชภูมิ พร้อมคุณวรวุฒิ ปธ.กก.ใหญ่ บ.โล้วเฮงหมงมอเตอร์ และชาวบ้านจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

85

พัฒนา ล้างถนน สายท่าเรือพระแท่น ตัดหญ้าตัดต้นไม้ข้างทาง ถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่ราชภูมิ อินทรโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการใหญ่ บริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด นายธนู บุญมา ที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ผู้ช่วยธนพร ตาธิเนตร ผู้ช่วยไพบูลย์ สีสังข์งาม คุณพรรณาภรณ์ สาธิตภานุวัฒน์ประธาน อสมหมู่ 6 ตะคร้ำเอน คุณภัสศศิร์ลิ้มไพบูลย์ นายทวีรัตน์ วัฒนา ได้ร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ลำน้ำลำคลอง และกำจัดหญ้าริมทาง ทำความสะอาด ล้าง ถนนสายท่าเรือพระแท่นบริเวณหมู่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนล้างศาลาชุมชนและถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน

และวันนี้ ทางกรมทางหลวงได้นำรถน้ำมาฉีดล้างถนน เพื่อให้จิตอาสาและชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลตะคร้ำเอนที่มาช่วยกันทำความสะอาด นำไม้กวาด มากวาดล้าง ทำ ความสะอาด บริเวณพื้นถนนที่เปื้อนดินสายท่าเรือพระแท่น ถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา

หลังจาก ผู้ใหญ่ราชภูมิ อินทรโสภา พร้อมคุณวรวุฒิ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการใหญ่บริษัท รถมอเตอร์ ชาวบ้านพร้อมจิตอาสาผู้ช่วย อสม ได้ทำความสะอาดเสร็จแล้ว ผู้ใหญ่ราชภูมิ อินทรโสภา ได้กล่าว ขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยการทำความดีในครั้งนี้ พร้อมแจกเครื่องดื่มให้ชาวบ้านแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน