กปน.เตือนน้ำทะเลหนุนสูง 2-7 มิ.ย.นี้ ส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบางพื้นที่

29

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะหนุนสูงขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2563 นี้ ส่งผลให้รสชาติของน้ำประปาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ในบางพื้นที่และในบางเวลา แต่ยืนยันว่า น้ำประปายังคงสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2563 กรมชลประทานและกปน.จะดำเนินการปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. โดยหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง ในขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก และส่งน้ำผ่านคลองสาขาเพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจาง

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการระบายน้ำสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้สูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็ม ตลอดจนขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม.

อย่างไรก็ตาม กปน.ต้องขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กทม. กฟผ. กฟน. และกฟภ. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม หากประชาชนพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line : @MWAthailand

นอกจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน.อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรองน้ำประปาในช่วงเวลาที่น้ำประปามีรสชาติตามเกณฑ์มาตรฐานปกติไว้เพื่อการบริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปน.ได้ทุกวัน