สร้างพระนาคปรกทรงเครื่องถวายวัดไทรม้าใต้

221

นาย ภานุ กูรสุรพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า นนทบุรี พร้อมครอบครัว กูรสุรพงศ์ สร้างพระนาคปรกทรงเครื่องถวายวัดไทรม้าใต้ นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.2563