บิ๊กเลน-พล.อ.ชินวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฯ จับมือผอ.กกท.เตรียมพัฒนานักกีฬาเมืองกาญจน์สู่ความเป็นเลิศ

21

เมื่อเวลา14.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี/ที่ปรึกษาสภาความมั่นคง แห่งชาติ พร้อมด้วยนายวรเจตน์ (อ้อย อาปาเช่) สังวรณ์ นายกิตติวัฒน์ (เสี่ยแกละ) พงศ์ปฎิมาพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี / เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ดร.อานนท์ วันลา เลขา ธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นางสาววันดี อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ

ร่วมประชุมเตรียมพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬากลางจังหวัด (กลีบบัว) อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

ในการดำเนินการดังกล่าวพลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช เปิดเผยให้ทราบว่า ขณะนี้ทางสมาคมกำลังจัดทำแผนงานโครงการฯ ของทั้ง 3 โครงการนี้ เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เตรียมความพร้อมการคัดภาคกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 และพัฒนานักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี สู่ความเป็นเลิศต่อไป