“ผู้การ 6” แจกจ่ายอาหารฯ ตาม โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” และ “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

30

วันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. : พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร. ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) รองประธานที่ปรึกษาบช.ทท.-บก.สปพ.(191)-บก.น.6, อ.เปี่ยมเดช ปิ่นโฑละ ประธาน อนุ กต.ตร. บก.น.6, นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.6, คณะกต.ตร.บก.น.6 และนักธุรกิจในพื้นที่

ร่วมแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม ขนม ฯลฯ ตาม โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” และ “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณหน้า บก.น.6.

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน