ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ ณ สวนป้าต้อย – ลุงหมู หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

24

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการปลูกและการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมเยี่ยมชมสวนทุเรียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมตัดทุเรียนหมอนทองจำนวน 2 ลูก

จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และมีราคาสูงของประเทศ โดยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,470 ไร่ เกษตรกร 1,087 ครัวเรือน ทุเรียนนนท์ เป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค สวนทุเรียนป้าต้อย ลุงหมู ถือเป็นสวนที่อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี มีรูปแบบการปลูกแบบผสมผสานยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายในสวนมีทั้งทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ด้วย อาทิ มังคุด มะม่วง กล้วย ขนุน และยังมีต้นทุเรียนที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ทุเรียนก้านยาว จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งป้าต้อยได้นำมาปลูกไว้ที่สวนจนถึงทุกวันนี้