หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย

12

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย นายอดุล จันทร์แก้ว ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย

และร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ต่อไป