สโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 ติดตั้งตู้โรตารี่ปันสุข เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน

10

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สโมสรโรตารี่หนองแขม โดยการนำของนายนักคิด ด้วยใจ นายกสโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารี่หนองแขม ได้ติดตั้ง”ตู้โรตารี่ปันสุข” ภาคในศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) เลียบคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

สำหรับการติดตั้งตู้โรตารี่ปันสุข ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจ ให้ถึงมือผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรโควิด 19 ซึ่งภายในตู้ปันสุข จะบรรจุเครื่องบริโภค หลากหลายเช่น ตั้งแต่ข้าวสาร น้ำมันพื้น อาหารแห้ง นม ต่างๆ โดยผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบสามารถมาขอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ จาก “ตู้โรตารี่ปันสุข”ได้ในเวลาราชการ