เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจถึงข้าราชการตำรวจ สู้ภัยโควิด-19

41

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้เมตตา “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และคณะ จำนวน 300 ชุด เพื่อส่งมอบต่อยังข้าราชการตำรวจ และครอบครัว สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยห่วงใยช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวนิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ฯ ด้วย

สำหรับการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ตามพระดำริ ฯ” ในส่วนของวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ที่ผ่านมา ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพแล้วรวมจำนวนกว่า 2,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, น้ำดื่ม 2 ขวด, ไข่ไก่ 1 แผง และยังคงมีการดำเนินงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะผ่านพ้นไป

ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริ ฯ ณ วัดที่มีศักยภาพในเขตพื้นที่อำเภอต่าง ฯ เพื่อแจกอาหารกล่องพร้อมรับประทาน, ผักสด, ผลไม้, ข้าวสาร, อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วย.