ป.ป.ส. เผย ผ่านมา 8 เดือนแรก สกัดกั้นกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านได้กว่า 12 ตัน ของกลางส่วนใหญ่ปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง เตือนผู้เสพ เป็นอันตรายต่อร่างกาย

14

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบลำเลียงกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทยด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงรุนแรง เหตุจากความต้องการทั้งภายในประเทศและใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านลำเลียงไปยังประเทศที่สาม ขณะที่กลุ่มการผลิตปรับเทคโนโลยีการปลูก ทำให้ผลิตได้ตลอดไม่มีฤดูกาล โดยใน 8 เดือนแรกของปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) เจ้าหน้าที่จับยึดกัญชาระดับ 100 กก. ขึ้นไป ได้มากกว่า 30 ครั้ง รวมของกลางประมาณ 12.2 ตัน หรือ
ร้อยละ 90 จากของกลางกัญชารวมทั้งประเทศ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เนื่องจากแหล่งปลูกกัญชาแหล่งใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงมีกัญชาถูกลักลอบลำเลียงข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยตามช่องทางต่างๆ ตลอดแนวตั้งแต่ จ.หนองคาย ถึง จ.มุกดาหาร แต่จากมาตรการสกัดกั้นที่เข้มงวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจภูธรภาค 4 และฝ่ายปกครอง จึงทำให้มีกัญชามากกว่าครึ่งถูกยึดได้ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า กัญชาทั้งหมดที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศล้วนแต่มีสารปนเปื้อน ทั้งโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และยังมียากำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง รวมถึงเชื้อรา เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกลางกัญชา จึงได้นำมาตรวจพิสูจน์เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ที่เสพกัญชา ไม่ว่าจะด้วยการสูบหรือใช้สารสกัดจากกัญชา ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารปนเปื้อนอันตรายดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่ามีแนวนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ใดจะสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ดังนั้น หากประชาชน หน่วยงาน/องค์กรใด มีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง