เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

19

วันนี้ (27 พ.ค.63) เวลา 08.40 น. ที่ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้รับมอบ และนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนากิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาร่วมในการรับมอบในครั้งนี้

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติพร้อมภาควัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ เฟซชิลด์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ขณะนี้

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย ได้เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้น จนตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังมีความจำเป็นอย่างมากในการเตรียมพร้อมในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19