นายกเทศมนตรีเทศบาลสระลงเรือพร้อมคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนได้นำสิ่งของกระเบื้องสังกะสีและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ นำไปมอบให้กับชาวบ้าน

18

กาญจนบุรี…นายอนุชา สุเชิงชาย นายกหนวด นายก เทศมนตรีเทศบาลสระลงเรือพร้อมคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนได้นำสิ่งของกระเบื้องสังกะสีและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ นำไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรง ทำให้บ้านชาวบ้านเสียหาย

วันที่ 26 พ.ค.63 เวลา 14:00 น. นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรี เทศบาลสระลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อม คณะผู้บริหาร นายสมยง เป้าเพ็ชร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบวัสดุก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนตามที่ได้สำรวจความเสียหายไว้ ทั้งหมด 10 หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลสระลงเรือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63 ได้เกิดเหตุ (วาตภัต) พายุ ลมแรงพัดบ้านประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือน นาย อนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระลงเรือได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสระลงเรือที่ได้รับความเสียหายจากพายุครั้งนี้เป็นการเร่งด่วน

และจากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายดังนี้ 1.น.ส สุข แสงหิรัญ 49/1 ม.7 บ้านหนองเจริญสุข 2.นายประสง เกิดโภคา 306 ม.7 บ้านหนองเจริญสุข 3.นางตุ่น รักอู่ 5/1 ม.7 หนองเจริญสุข 4.นางกาหลง เฟื่องทอง 39 ม.7 บ้านหนองเจริญสุข 5.นางมณี ทองสุข 36 ม.9 บ้านดงรัง

6.น.ส.ธีรภรณ์ ไทยทศวงศ์ 28/1 ม.12 บ้านกรอกตาโพธิ์ 7.นางบุญธรรม หลักเพชร
32/3 ม.12 บ้านกรอกตาโพธิ์ 8.นายธงชาติ รักแตง 161/5 ม.12 บ้านกรอกตาโพธิ์ 9.นางอารมณ์ มีใจดี 13 ม.12 บ้านกรอกตาโพธิ์
10.นายบุญเชิด อาจคงหาญ 42 ม.12 บ้านกรอกตาโพธิ์ ทั้งหมดรวม 10 ครัวเรือน

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน