ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่จังหวัดนนทบุรี

29

วันนี้ (25 พ.ค.63) เวลา 10.00 น. นายแผน วรรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น จากนั้น มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งเป็นครัวพระราชทานแห่งที่ 3 พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในตำบลบางขนุน จำนวน 450 ชุด ตำบลบางสีทอง จำนวน 450 ชุด และตำบลบางขุนกอง จำนวน 450 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,500 ชุด ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ โดนมี หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (คุณหมึกแดง) ร่วมประกอบอาหารในเมนู “หมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาว” ในครั้งนี้ด้วย สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย