อธิบดี สถ.นำปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

24

อธิบดี สถ.นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท มุ่งพลิกฟื้น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พร้อมทั้งชูนวัตกรรมการปลูกต้นไม้แบบใหม่ ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินของเทศบาลตำบลหนองมะโมง ชี้เหมาะกับภาวะฝนทิ้งช่วง หรือในสภาพพื้นที่แห้งแล้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคลากรของส่วนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ พร้อมด้วยนายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และชมรมกลุ่มคนรักเขาขยายและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไม้บริเวณพื้นที่เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงการฟื้นฟูเขาขยายร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยจุดเริ่มต้นเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ ซึ่งระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกไว้ที่เขาขยาย และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพันธุ์ไม้ประกอบด้วย กระสุนเม็ดสัก 700 ลูก ต้นยางนา 100 ต้น ต้นมะค่าโมง 100 ต้น ต้นมะขาม 100 ต้น พร้อมทั้งมีการสาธิตระบบ AGS Root Zone Watering System “นวัตกรรมการปลูกต้นไม้” ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินของเทศบาลตำบลหนองมะโมง ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้แบบใหม่ เหมาะกับภาวะฝนทิ้งช่วง หรือในสภาพพื้นที่แห้งแล้ง และทางกรมฯ จะประสานขอให้นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง สระน้ำแห้งผาก ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้พื้นที่เขาขยายมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี