กศน.ไทรโยค ไม่ทิ้งประชาชน มอบถุงยังชีพจำนวน 166 ถุง ให้ชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านเขาพัง อำเภอไทรโยคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

26

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา09:00 น นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรโยค มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ ประเสริฐศรี ครู กศน.ตำบลวังกระแจะอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ส่งมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำนวน 166 ชุด

โดยมี นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาพัง ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาร่วมเข้ารับถุงยังชีพ เป็นจำนวนมากและปฏิบัติตามสาธารณสุขโดยมี คณะ อสม. ในพื้นที่ มาร่วม จัดระเบียบ เว้นระยะ วัดไข้ คัดกรอง และ แนะนำการเข้ารับการรับถุงยังชีพอย่างเคร่งครัด