ทูตแรงงานเมียนมาร์ลงพื้นที่สำรวจเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย

54

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ซอ มิน ทุย ทูตแรงงานเมียนมาร์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สาย และลงทะเบียนให้กับแรงงานชาวเมียนมาร์ ที่ต้องการจะกลับภูมิลำเนาตนเอง
สืบเนื่องจากการที่ทางสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์อยู่แล้วนั้น

แต่แรงงานชาวเมียนมาร์บางส่วนยังไม่เข้าใจในการลงทะเบียนและลงไม่เป็นวันนี้ก็ได้มีแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย มาลงทะเบียนประมาน 30-40 คนโดยจุดที่เปิดให้ลงทะเบียนจะมีสองจุด จุดที่ 1 ศูนย์ ชมรม กรุณา จิตอาสา(แม่สาย) ข้างวัดไม้ลุงขน/เยื้องโรงเรียนบ้านไม่ลุงขน จุดที่ 2 โรงเรียน Dhamma school Maesai หมู่บ้าน ปิยะพรแม่สาย

แรงงานชาวเมียนมาร์ในภาคเหนือท่านใดที่ต้องการจะกลับประเทศเมียนมาร์สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือหากไม่เข้าใจหรือลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่จุดลงทะเบียนทั้ง 2 จุดหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์

092-7753288 ( Oo Saw brigt win )
090-0532430 ( Than Tun Aung )
087-7265404 ( Maesai Chiangrai )
089-6376367 ( U Tun Maesai )

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร ข่าว/ภาพ/เชียงราย…รายงาน