นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานมอบถุงยังชีพนำไปแจกให้กับชาวบ้านตำบลอุโลกสี่หมื่นจำนวน1,160ชุด

39

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแจกถุงยังชีพจำนวน 1,160 ชุดให้กับผู้นำชุมชนนำไปแจกให้กับชาวบ้านตำบลอุโลกสี่หมื่น รวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน โดยมี นายขจรศักดิ์ สุธีดวงสมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อุโลกสี่หมื่น
นายณรงค์ ศรีโสภา กำนัน ตำบลอุโลกสี่หมื่น นายศุภชัย อินทร์เกลี้ยง สารวัตรกำนัน พร้อมคณะผู้นำฝ่ายปกครองโดยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย, แพทย์, สารวัตร และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล อุโลกสี่หมื่น และผู้บริหารฝ่ายท้องถิ่น โดยมีปลัดองค์การส่วนตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดดอนตาลเสี้ยน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อนการรับแจกได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิไข้ จาก อสม ตั้งแถวเก้าอี้เว้นระยะห่างให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมผู้นำท้องถิ่นมานั่งโต๊ะเก้าอี้พร้อมรับแจกสิ่งของเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19