องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AIS) พร้อมใจ นำของอุปโภค บริโภค มาเติมตู้ “เติมใจให้กัน” เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

55

วันนี้ (22 พ.ค. 63) นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 พ.ต.ท.วิทยา ยุทธ์ธนบรม สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเติมเต็มสิ่งของในโครงการ “ตู้เติมใจให้กัน แบ่งปันใส่ตู้กับข้าว”

สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คนในสังคมไทยให้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากอยากทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งๆ ขึ้น ชวนเป็นผู้ให้ด้วยการแบ่งปัน เชิญบริจาคสิ่งของหรืออาหารเติมใส่ตู้เติมใจให้กัน ให้กับพี่น้องชาวบางโพ และบริเวณใกล้เคียง ณ องค์การสวนสัตว์ (บางโพ) กรุงเทพฯ #คนไทยไม่ทิ้งกัน #เราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน#อสส..#ตู้ปันสุข