จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

67

วันนี้ (21 พ.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พันเอกวิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.นนทบุรี

ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 10 ต้น ประกอบด้วย ต้นสะเดา ต้นขี้เหล็ก และต้นหว้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ตามนโยบายการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว…รายงาน