ป.ป.ส. เตือน ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์

23

ป.ป.ส. เตือน ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยไม่ได้รับอนุญาต และแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เตือนผู้ที่ผลิต และจำหน่ายสินค้า ที่มีตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ส. เช่น ซองใส่บัตร หน้ากากอนามัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่ามีความผิด ภายหลังพบการขายสินค้าดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เตือนว่า จากการตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตพบเห็นการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ ตราของทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนตน การผลิตตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ส.โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสำนักงาน ป.ป.ส. นั้น ย่อมถือว่าเป็นการทำปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดปลอม หรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการ

ไม่ว่าจะทำเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท และการที่บุคคลใด แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ป.ป.ส. ย่อมมีความผิด ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะได้อนุญาต ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้กระทำการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดได้ ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่แอบอ้างนำตราหรือเครื่องหมายราชการไปใช้มักจะใช้ เพื่อต้องการแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปกระทำความผิด หรือใช้ประโยชน์ในการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่

เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า การผลิต จำหน่าย และการใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ๆ แม้แต่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. การใช้บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือตราสัญลักษณ์ ป.ป.ส. ก็ต้องได้รับการอนุญาตตามระเบียบ เพื่อใช้อำนาจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยหากมีผู้แสดงตนว่าเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนมีความสงสัยว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล ของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และสำหรับผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ยุติการกระทำดังกล่าว มิฉะนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป