ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงร่วมมือสกัดกั้นสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

28

ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเมียนมายึดเคมีภัณฑ์รวมกว่า 41.5 ตัน ฝิ่นดิบ 1 ตัน ลิดรอนการผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านเม็ด ไอซ์ 45 ตัน เฮโรอีน 100 กิโลกรัม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ไทยและประเทศสมาชิกยังคงมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

โดยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดประเทศเมียนมา (CCDAC) ว่ามีการตรวจยึดเคมีภัณฑ์รวมกว่า 41.5 ตัน เป็นสาร Ammonium Nitrate จำนวน 15 ตัน และสาร Ethyl Acetic จำนวน 26.5 ตัน นอกจากนี้ยังยึดฝิ่นดิบได้อีกกว่า 1 ตัน เป็นการลิดรอนความสามารถการผลิตยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีนไม่ให้ออกมาสู่ภายนอกได้เป็นจำนวนมาก

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าผลการปฏิบัติงานของทางการเมียนมา มาจากการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์บนเส้นทางลำเลียงที่สำคัญภายในประเทศ ซึ่งสาร Ethyl Acetic จำนวน 26.5 ตัน หากนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตยาบ้าจะได้มากถึง 1,500 ล้านเม็ด หรือไอซ์ประมาณ 45 ตัน ฝิ่นดิบ 1 ตัน นำไปผลิตเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์ประมาณ 100 กิโลกรัม

ส่วนสาร Ammonium Nitrate แม้ยังไม่พบว่านำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด แต่ก็เป็นเคมีภัณฑ์ควบคุมที่ทางการเมียนมาให้ความสำคัญในงานด้านความมั่นคงทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 และปฏิบัติการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและจริงจังตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจนเห็นผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ทั้ง 6 ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุมปราบปรามทั้งสิ้น 4,930 ครั้ง ยึดยาบ้ามากกว่า 238.6 ล้านเม็ด ไอซ์เกือบ 7 ตัน เฮโรอีน 1.2 ตัน สารตั้งต้น 8.3 ตัน กาเฟอีน 7.2 ตัน และเคมีภัณฑ์อื่นๆ อีกมากกว่า 218.5 ตัน โดยเฉพาะในเมียนมาตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ได้มากที่สุดรวมกัน 190 ตัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 หรือ Operation 1511 เป็นไปตามนโยบาย ที่ให้ความสำคัญต่อการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยุติปัญหาแหล่งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ผลักดันการยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของ 6 ประเทศ นำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยผลการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำนวนมาก ในตลอด 5 เดือนที่ผ่านมานั้นถือเป็นการหยุดยั้งยาเสพติดจำนวนมหาศาลก่อนจะถูกส่งเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการตัดวงจรยาเสพติด และเป็นตัวแปรที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคนี้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้กรอบของกฎหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรเทาเบาบางลง

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง