มอบสิ่งดีสร้างอนาคตเปลี่ยนเล้าไก่ให้เป็นผักตบชวา หนึ่งใน 2 ของโลก มอบบ้านผักตบชวา หลังที่สองของโลก ให้กับครอบครัวนักเรียนพิการ

83

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล เปลี่ยน ชีวิตลำบาก ในเล้าไก่ ให้เป็นบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอนาคตที่ดี
ที่ บ้านเลขที่ 186 หมู่ 10 บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ,พันเอก วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ,พลตรี ชวาลา บุญวานิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ,นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ,หรั่ง รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ และ ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ดารานักแสดง ,หัวหน้าส่วนราชการ ทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 22 ,กรมทหารราบที่ 6 ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ,กลุ่มเพื่อนอุบล 40 ร่วมใน พิธีมอบบ้าน โครงการ ”สร้างบ้านผักตบชวาเพื่อผู้ยากไร้ 01 จังหวัดอุบลราชธานี” พร้อม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในการ ยารักษาโรค ให้แก่ นายนง ไสลรัตน์ อายุ 42 ปี และ ครอบครัว ซึ่งมี เด็กชายชนัดพล ไสลรัตน์ บุตรชาย อายุ 9 ปี มีความพิการทางหู หูตีบ

สำหรับ โครงการ สร้างบ้านผักตบชวาเพื่อผู้ยากไร้ 01 จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใช้วัสดุธรรมชาติ ผักตบชวา ให้เกิดคุณค่า ลดปริมาณขยะ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม – 16 สิงหาคม 2562 รวม 26 วัน ซึ่งมีพนังบ้าน พื้นบ้าน และแผ่นฝ้าเพดาน ทำด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมจากผักตบชวา นับเป็นหลังที่ 2 ของโลก และ เป็นหลังแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ก่อสร้างและสามารถอาศัยอยู่ได้จริง ซึ่งใช้งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์มูลค่า 170,000 บาท โดยมี ทหาร จากกรมทหารราบที่ 6 ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นักเรียน ชาวบ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจกันลงแรง ก่อสร้าง โดยไม่มีค่าแรงงาน

ครอบครัว ของนายนง ไสลรัตน์ ประกอบด้วย นางสาวพลอยวรรณ ไสลรัตน์ บุตรสาว อายุ 20 ปี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก กศน.อำเภอวารินชำราบ เด็กชายนนทกร ไสลรัตน์ บุตรชาย อายุ 13 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ เด็กชายชนัดพล ไสลรัตน์ บุตรชาย อายุ 9 ปี มีความพิการทางหู หูตีบ กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล ทั้งคู่ เมื่อก่อน บ้านที่อาศียมีสภาพไม่แตกต่างจากเล้าไก่ ซึ่งนำสังกะสีเก่าๆ มีแต่สนิมเขรอะ มาปิดเพื่อ ปังแดด ลม ฝน โดย บ้านผักตบชวา ที่ได้รับมอบนั้น จะทำให้ ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร จากการนำเอาวัชพืชผักตบชวาที่เป็นปัญหาของแหล่งน้ำ มาแปรรูป สร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลุกจิตสำนึกสร้างความรัก ความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ในการพัฒนาให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ บ้านผักตบชวาหลังแรกของโลก สร้างขึ้นที่ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน