ทีมฝีพายเจ้าภาพ แห่งลำน้ำมูลพร้อมลุย แข่งเรือพระราชทานฯ ต้นเดือนกันยานี้

24

ฝีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2562 ที่ท่าน้ำบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเมธ ตรีศูนย์รัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ พร้อมด้วย นายอภัย ชมภูมี รองนายกเทศมนตรีฯ ได้นำฝีพาย ชาวบ้าน บ้านช่างหม้อ ช่วยกัน ยกเรือลงน้ำ เพื่อทำการซ้อมเตรียมตัวแข่งขัน ซึ่ง ท่าน้ำแห่งนี้จะมีการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้
นายสุเมธ ตรีศูนย์รัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวของตำบลคำน้ำแซบ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลคำน้ำแซบให้เป็นที่รู้จักของคนอย่างแพร่หลาย เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและตำบลใกล้เคียง สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน และ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
โดย เรื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นเรือที่ขุดจากขอนไม้เท่านั้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท 40 ฝีพายเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือภายในตำบลของตัวเรือ 35 คนเสริมได้10คน 2.ประเภท 30 ฝีพายเป็นฝีพายชาวบ้านหรือตำบลนั้นๆได้25คนเสริมได้10 คน และ 3.ประเภทโบราณ 35 ฝีพายเฉพาะในพื้นที่หรือตำบล25คนเสริม10 คน
ด้านทีมฝีพาย บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ทำการลงซ่อมสนามจริงอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนค่ำมืด เพื่อเตรียมทีม เตรียมร่างกาย และ จังหวะในการพายอย่างพร้อมเพียง หนักแน่น ซึ่งขณะนี้มีความพร้อม กว่า 80% แล้ว
ทั้งนี้ งานประเพณีแข่งเรือยาว ของเทศบาลคำน้ำแซบ ถือเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยได้ทำการจัดการแข่งขันเรือยาวต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 โดยได้จัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2561และ ในปี พ.ศ.2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 5

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน