ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา คลองสามวา แก้ไขภัยแล้ง

141

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. : นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายสายัณห์ กุศลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา นายประวีร์ หนูนาค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตคลองสามวา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา พื้นที่ริมคลองสามตะวันออก เขตคลองสามวา กว่า 30 ครัวเรือน รวมพื้นที่นา ประมาณ 500 ไร่

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเขตคลองสามวา โดยฝ่ายโยธา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ในคลองสามตะวันออก พร้อมประสานกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) ลดการเปิดประตูระบายน้ำคลองสามวา (ตอนหทัยมิตร) ลง 10 เซนติเมตร จากเดิม 20 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำเข้าสู่คลองสามตะวันออก แล้วนั้น

จากการลงพื้นที่วันนี้ ด้วยปัญหาการทับถมของดินเลน บริเวณต้นคลองสามตะวันออก (ช่วงทำนบกั้นน้ำ ตอนนิมิตใหม่) จึงได้ประสานกับสถานดับเพลิงบางชัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการฉีดไล่เลน ด้วยแรงดันของน้ำ และทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา ช่วงบริเวณวัดสุทธิสะอาด เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้มากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการสร้างทำนบกั้นน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยร่วมกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ซึ่งใช้ไม้ไผ่ และฟางข้าว บริเวณต้นคลองสามตะวันออก ตัดกับคลองสามวา และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพญานาคจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อสูบน้ำเข้าสู่คลองสามตะวันออกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ประสบปัญหาขาดน้ำ หล่อเลี้ยงนาข้าว ที่เพิ่งทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กว่า 30 ครัวเรือน รวมพื้นที่นา ประมาณ 500 ไร่

และในเวลา 20.20 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมพบปะ พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่มาสูบน้ำตอนกลางคืน สร้างความดีใจ และขอบคุณกรุงเทพมหานคร คณะทำงาน ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

https://timeline.line.me/post/_dclGvxdsVVGyBf0KuIkRRaVgrabY-s1uh-1AkFE/1158945375804046722

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน