มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี ร่วมกับบิณฑ์ -เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

12

สมุทรปราการ…เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับ นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ พร้อมทั้งดารานักแสดง นักร้อง ตลก และภาครัฐ ภาคเอกชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บางพลี จำนวน 3,000 ครอบครัว

โดยมี เจ้าหน้าที่ จาก รพ.บางพลี มาอำนวยความสะดวก คอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคม ให้กับทุกคนที่เข้ารับถุงยังชีพเพื่อความเป็นระเบียบ และความปลอดภัย ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์/สมุทรปราการ…รายงาน