คณะวิทยาศาสตร์ มรท. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อนวัตกรรมทางสังคม จากงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูเชิงพื้นที่และกลยุทธ์การปลดหนี้สินครูไทย

17

จากต้นแบบการผลิตและวิจัยพัฒนากัญชา ทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับวัฒนกรรมการสร้างรายได้พร้อมลงนาม MOU และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันนี้ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี เขต ๒ พรรคพลังประชารัฐ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต ๕ พรรคพลังประชารัฐ นายสมชาย ฟักทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน ได้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กัญชาเสรีทางการแพทย์ นวัตกรรมสร้างรายได้ให้คนไทย นับหนึ่ง อสม.วิสาหกิจชุมชน แก่งเสี้ยน ดิสทริก กาญจนบุรี โมเดลสู่ อสมทั่วไทย โดยมี ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 400 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย และโครงการ ปักหมุด เขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา แก่งเสี้ยน กาญจนบุรี โมเดล โดย ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บรรยายสรุป หัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาภายใต้กฏหมายไทย โดย นายพล สุภาพร การบรรยายสรุปหัวข้อโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดย คุณพัฒนันท์ ผ่องอำไพ

นอกจากนี้ยังมี การร่วมลงนาม MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรพัฒนาชีวิตครู วิสาหกิจเกษตรวิธีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง 24กลุ่ม วิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย และองค์กรบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน