ปปส. เผย พบการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

13

เตือน! เสพน้ำต้มกระท่อมผสมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สูตร 4×100 มีความเสี่ยงที่ระบบประสาทจะถูกทำลาย แจงนโยบายปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ได้เพื่อให้มีการเสพอย่างเสรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบปัญหาการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมากในแต่ละครั้ง เดือนพฤษภาคมเดือนเดียว สกัดจับไปแล้ว 5 ครั้ง ยึดใบกระท่อม 2.5 ตัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับได้มากถึง 1.5 ตัน

ขณะกลุ่มขบวนการขนเข้ามาซุกซ่อนไว้บริเวณป่าแนวชายแดน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยในรอบ 6 เดือนมานี้ ยึดได้บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย มากถึง 10.7 ตัน มากกว่าห้วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้เกือบ 500 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ตรวจยึดได้บริเวณแนวชายแดนของ จ.สงขลา และ จ.สตูล
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าความพยายามลักลอบลำเลียงใบกระท่อมเข้าประเทศจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ เป็นผลมาจากมาตรการปราบปรามตัดฟันทำลายอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ใบกระท่อมที่จะถูกนำไปแปรสภาพเป็นน้ำกระท่อม 4×100 ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยเริ่มหายากและมีราคาสูงขึ้น กลุ่มการค้าจึงจัดหาจากพื้นที่อื่นของประเทศ และส่วนใหญ่จะถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียกระจายจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของไทย จากข้อมูลพบว่า พื้นที่แพร่ระบาดของกระท่อมสะท้อนจากคดีจับกุมและจำนวนผู้เข้าบำบัด พบว่าอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด (นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล)

ขณะที่ปัญหาการแพร่ระบาดภาพรวมทั้งประเทศยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากพบแนวโน้มว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระท่อมมากขึ้นในลักษณะการมั่วสุมเสพน้ำกระท่อม 4X100 มีทั้งที่เสพเป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้เสพรายใหม่ที่หันมาเสพน้ำกระท่อมแทนยาเสพติดชนิดอื่นหรือแทนการดื่มสุรา

ขณะนี้พบข้อมูลทางวิชาการว่า การเสพน้ำต้มกระท่อมผสมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (4X100) เช่น ยาแก้ไอ กลุ่มยาแก้ปวด ยานอนหลับ เป็นต้น จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากสารไมทราไจนีน (Mitragynine) ในใบกระท่อมจะไปกระตุ้นเสริมฤทธิ์ของยาชนิดนั้นๆ ให้ออกฤทธิ์เร็วและรุนแรงมากขึ้น การเสพน้ำต้มกระท่อม 4X100 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะสมองติดยา และหากเสพน้ำต้มกระท่อมที่มีส่วนผสมกลุ่มยานอนหลับ หรือยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์กดประสาทในปริมาณเกินขนาดจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการชักเกร็ง หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ หรือหากไม่เสียชีวิต แต่ระบบสมองและประสาทส่วนกลางได้ถูกทำลายลงอย่างถาวร

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่าพืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง และเสพยังผิดกฎหมาย ในส่วนนโยบายการปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจรวมถึงการผ่อนปรนให้ผู้ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้านสามารถทำได้ แต่ไม่ได้หมายถึงการให้ใช้อย่างเสรี หรือใช้ในทางที่ผิดเช่น การเสพน้ำต้มพืชกระท่อม 4X100ฉะนั้น การปรับกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเจตนารมณ์ เพราะแม้พืชกระท่อมจะมีประโยชน์ แต่ก็มีโทษหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

การปรับแก้กฎหมายปรับพืชกระท่อมดังกล่าว จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้หรือเสพพืชกระท่อมอย่างเสรี แต่ต้องมีการกำหนดกฎและเกณฑ์ในการกำกับดูแลอย่างรัดกุมด้วย
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง