กาญจนบุรีชมรมแอโรบิคสวนสิริกิติ์ท่าเรือร่วมกันแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 300 ถุงให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

48

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 นคุณชุติมา บุญทองประธานชมรมแอโรบิคสวนสิริกิติ์ ท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิกแอโรบิคสวนสิริกิติ์ได้ร่วมกันซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 300 ถุงนำมาแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนเล่าจ๋อ และในเขตตำบลตะคร้ำเอนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019 หรือเชื้อไวรัสโควิด-19

ก่อนที่คุณชุติมา บุญทอง ประธานชมรมแอโรบิคสวนสิริกิติ์ พร้อมสมาชิกจะทำการแจกข้าวสารได้ มี
อสม.จากชุมชนมาทำการตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ในร่างกายของชาวบ้านที่มารอรับแจกพร้อมตั้งแถวเว้นระยะห่างน้ำเจลล้างมือให้กับชาวบ้านที่มารับแจกต่อจากนั้นชมรมแอโรบิคสวนสิริกิติ์ท่าเรือจึงทำการแจกข้าวให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19หลังจากได้รับแจกข้าวแล้วชาวบ้านต่างยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณชมรมแอโรบิคสวนสิริกิติ์ท่าเรือ