“ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจร่วมกัน” จากสถานการณ์วิกฤตการณ์ Covid-19

7

เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รอยยิ้มและความสุขเริ่มปรากฎ ให้คนไทยได้ฟื้นตัวกันอีกครั้ง การฟื้นตัวที่ดีขึ้นแบบนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากภาคส่วนต่างๆ สำคัญที่สุดคือ ต้องดูแลตนเอง การร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ ที่ต่อสู้กับพี่น้องประชาชนตลอดมาจนถึงวันนี้ ที่พากันจับมือลงพื้นที่เดินเท้า ไปยังเขตป้อมปรายศัตรูพ่าย บริเวณตลาดนางเลิ้ง ตลาดเก่าแก่ของ กทม.

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จากการนำโดย พันตำรวจเอก ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง นายยุทธนา ป่าไม้
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ในการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 การจับมือพากันเดินเท้า ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็มาเพื่อให้ขวัญกำลังใจ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ “อยู่ อย่าง ไร ให้ปลอดเชื้อ”

มีหลักคิดแนวมานำเสนอ คือ1 .สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา เมื่อเราสุขภาพดี คนในครอบครัวก็อุ่นใจ 2.ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจล้างมือ ได้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
การล้างมือที่ถูกต้อง นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแจกแผ่นพับ ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ในระยะปลอดภัยจากcovid-19 อีกด้วย

ในวันนี้ก็ได้มุ่งเน้นไปยัง ร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนต่างๆ ร้านอาหารที่นั่งทานได้ ให้มีระยะห่างเพื่อสุขอนามัย เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจ บ้านเมือง ผู้คน ออกมาเคลื่อนไหว
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พวกเราชาวไทยผ่านได้อย่างแน่นอน