นายอำเภอพนมทวนนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าตู้ปั่นสุขหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน

16

กาญจนบุรี…วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีได้นำ "ตู้ปั่นสุข" มาตั้งยังบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวนพร้อมกับนำสิ่งของเครื่องใช่ทั่งเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าไว้ภายใน "ตู้ปั่นสุข"

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" และ การปฎิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส "โควิด-19" ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อส่วนกลางและส่วนจังหวัดได้นำไปใช้และรับประทานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน