สมาคมภาพแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมพลาธิการทหารบก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรที่มีความพิการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพล ที่ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี

9

วันนี้ (13 พ.ค.63) เวลา 09.00 น. คณะสมาคมภาพแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมพลาธิการทหารบก 3 ครอบครัว ประกอบด้วย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรที่มีความพิการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลจำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วย

1. ด.ญ.สุนิสา ฉิมมา พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา บุตรของ ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ ทวีคูณ อยู่บ้านเลขที่ 54/36 หมู่ 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

2. นายประกอบกิจ ปี่เสนาะ พิการทางการเคลื่อนไหว คู่สมรสของนาง นิสากร ปี่เสนาะ อยู่ บ้านเลขที่ 106/3 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. ปทุมธานี

3. นางขวัญเรือน นุชเจริญ พิการทางการเคลื่อนไหว คู่สมรสของ ร.ต. สุรินทร์ นุชเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 71/3 หมู่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น และรับฟังปัญหาของแต่ละครอบครัว นำมาพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ยังเน้นสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ การรักษาพยาบาล และสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับด้วยความห่วงใย ตลอดจนแนะนำกิจกรรมให้มีการพัฒนาการด้านต่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชั้นผู้น้อยในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ยังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 ด้วย