นายอำเภอพนมทวนมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดอนตาเพชรที่ประสบปัญหา”โควิด-19″จำนวน1,394 ชุดใน 13 ตำบล

24

วันนี้ 13 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนตาเพชร ท้องถิ่นอำเภอพนมทวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร ปลัดอบต.ดอนตาเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร และสมาชิกอบต.ดอนตาเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตาเพชร

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ในครัวเรือนที่ขาดแคลน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ขาดรายได้จากการปิดสถานประกอบการ และ กลุ่มเสี่ยงที่กักตัว 14 วัน

ในพื้นที่อื่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร ได้มีการทยอยแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบต่อไป

สุริยะ เหมือนคำ…รายงาน