โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้มีค่ารักษาดุลของธรรมชาติ

17

วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.2562 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ร. ท.ไกรรัฐ พูลจิตร สัสดีอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จำนวน 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ

นางพัชรนันท์ เกตุสิทธิสุวรรณ์ ปลัด อบต.แมด กล่าวรายงานว่า ได้นำต้นไม้มีค่า อาทิเช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ประดู่ และไม้พะยูงจำนวน 1,200 ต้น ทำการปลูกระหว่างวันที่ 12-16 ส.ค. 2562 จะทำการดูแลรักษาเพื่อให้ต้นไม้โตตามธรรมชาติ ทั้งนี้ นายณพ พลวรรณ โสมณวัตร์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ นำกล้าไม้ร่วมสมทบ จำนวน 500 ต้น นำเจ้าหน้าที่มาร่วปลูกและแนะนำการดูแลรักษาต่อไป

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน