‘ผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปชป. ลงพื้นที่ ‘ชุมชนวัดญวน – คลองลำปัก พร้อมมอบอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง จำนวน 200 ชุด ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปช่วยเหลือเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิด – 19

19

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาปัตย์ พร้อมด้วยทีมงาน Blue House ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ในชุมชนวัดญวน – คลองลำปัก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องจำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าว ภายในชุมชนด้วย

โดยนายเมฆินทร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่หนึ่งแห่งดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาโควิด – 19 เป็นอย่างมาก เพราะเป็นชุมชนแออัดที่มีการใช้ชีวิตที่ยากที่จะมีการรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้ง ผู้ที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ ก็เป็นเด็ก และคนชรา ซึ่งถือว่า เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันน้อยในการต่อต้านไวรัสชนิดนี้ ดังนั้น ตนและทีมงาน จึงได้ลงพื้นที่พบปะมอบอาหารกลางวัน ให้กับตัวแทนของชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึง ในช่วงเวลานี้ด้วย

“การลงพื้นที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตใจกลางกรุงเทพมหานครนั้น ถือว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ยังต้องเผชิญอยู่ ดังนั้น การมอบข้าวกล่องให้คนในชุมชนนั้น ถือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยผมและทีมงาน Blue House ก็ได้ประสานงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขอนามัย รวมทั้ง จะมีการลงพื้นที่ไปเยียวยาและรับฟังปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เพื่อนำเสนอต่อทางพรรค และจะได้เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป” นายเมฆินทร์ กล่าว