มท.3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะสามสิบ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร คืบหน้ากว่า 49% คาดแล้วเสร็จเดือนเม.ย.64

20

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวต้อนรับ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุรเดช ศรีคำมูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ และนายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับไม่ถ้วน จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ง ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาเมือง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ความยาวรวม 977 เมตร

ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2562-2564 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในประสิทธิภาพของโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมพี่น้องประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้จังหวัดกำแพงเพชรปลอดจากผู้ติดเชื้อ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นกำลังใจให้สู้กับปัญหาดังกล่าวต่อไป

ด้านนายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงว่า รูปแบบของโครงการเป็นเขื่อนชนิดเรียงหินใหญ่ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ บริเวณบนสันเขื่อนจะเป็นทางเท้า มีราวกันตก พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ หลังเขื่อนเป็นคันหิน ค.ส.ล.พร้อมถมดินอัดแน่นปรับระดับเข้าหาดินเดิม หน้าเขื่อนเป็นทรายถมอัดแน่น พร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์ และเรียงหินใหญ่ หนา 0.50 เมตร มีบันไดขึ้น-ลงหน้าเขื่อน รวม 8 แห่ง และตีนเขื่อนเป็นคันหินทิ้งความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมวางกล่องแมทเทรส

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 49 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ 11.8 เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 โครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยังคงรักษาพื้นที่บริเวณริมตลิ่งไว้ ก่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไปได้อีกด้วย