ส.เพาะกายโลกมอบเกียรติคุณยกย่องบุคลากรกีฬาไทย

17

สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก มอบเกียรติคุณยกย่องบุคลากรกีฬาไทย ในฐานะที่ทำประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเพาะกายในไทย ผ่านทางสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะบุคลากรจากกกท. และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกีฬาเพาะกายในไทย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเกียรติคุณจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) ให้กับผู้มีคุณูปการแก่วงการกีฬาเพาะกายในประเทศไทย ที่ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น 9 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถ.ศรีนครินทร์ โดยมี ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นประธาน และมีนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ

สำหรับบุคลากรทางการกีฬาที่ทางสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ผ่านทางสหพันธ์ก๊ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ประกอบ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ , ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต่อด้วย รางวัลเหรียญทอง ประกอบด้วย ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร , ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, วรเทพ มากโภคา คอลัมน์นิสต์และผุ้สื่อข่าวจากนสพ.ไทยรัฐ, ดร.นนทชัย ศานติบุตร ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย เหรียญเงิน นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท, นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย และอีกมากมาย

นาย ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในฐานะเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย กล่าวว่า สำหรับคร้งนี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การอนุมัติจากทางสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก และสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ได้มีฉันทานุมัติ ที่จะมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูประการต่อวงการเพาะกายไทย โดยเฉพาะบุคลากรสำคัญในวงการกีฬาบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี, ท่านรองผุ้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีอุปการะคุณจากสื่อกีฬาบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นทาง สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ คอลัมน์นิสต์ช่วยสนับสนุนให้เพาะกายไทยได้เติบโต และปีนี้สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียรบรอบ 60 ปีและไทยเป็น 1 ใน 6 ของการก่อตั้งสหพันธ์เพาะกายเอเชียเมื่อ 60 ปีที่แล้วจึงเป็นโอกาสดีที่ได้รับอนุมัติจาก ทั้ง 2 สหพันธ์ในการมอบเกียรติคุณพิเศษในครั้งนี้ ในขณะนี้บทบาทกีฬาเพาะกายในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างจริงจัง และงานในวันนี้ยังมีการลงบันทึกข้อตกลงเพื่อจะพัฒนาเพาะกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สำหรับในช่วงค่ำนั้นทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย โดยจะได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา มาเป็นประธานงานเลี้ยง โดยจะจัดขึ้นทีห้องสกายบอลรูม ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์