ยกยอ มอบข้าวกล่อง สู้ภัยโควิค 19

18

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย พลเรือโท ตติยะ บุนนาค
ร่วมกับ ห้องอาหารยกยอ นายมนูญ พุฒทอง มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สมเด็จพระปิ่นเก้ลา เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ สู้ภัยโรค โควิด 19 โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพระยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.เป็น ผู้รับมอบ ที่บริเวณ ด้านหน้าโรงพยาบาลฯ