ตำรวจภาค3ประชุมตามผลงาน ปัญหายาบ้า-คดีอาชญากรรม

25

รอง ผบช. 3 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.อก.ภ.3 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห ์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 28/2563

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการประชุมเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินการ กรณียึดทรัพย์สิน อายัดทรัพย์สินในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ของกลุ่มงานโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำสัปดาห ์(ศอ.ปส.ภ.3) ครั้งที่ 17/2563 ผ่านทางระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ปส. ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย และ หน.สภ. ในสังกัดทุกแห่งเฝ้าฟังด้วย…

ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวนครราชสีมา…รายงาน