จัดตั้งโรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค 600 ชุด ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

29

กาญจนบุรี…พระครูวิศาลกาญจนกิจรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาเจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอนพร้อม สส.กุ๊ก ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจัดตั้งโรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค 600 ชุด ให้กับชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอน และเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. พระครูวิศาลกาญจนกิจรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาเจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญานยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนและเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 บริเวณลานวัดตะคร้ำเอน

โดยมี สส.ยศวัฒน์ มา ไพศาลสิน สส.พรรคภูมิใจไทยเขต 3 กาญจนบุรี และนายสันติ กิตติโชติทรัพย์ รองนายกเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นายประกอบ พิกุลทอง (สท.แดง) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (ไวยาวัจกรวัดตะคร้ำเอน) นายธนู บุญมา ที่ปรึกษานายกพร้อม สท.ผู้นำชุมชน อสมได้ร่วมกันแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 600 ชุดให้กับชาวบ้านก่อนการแจกได้ตรวจวัดไข้พร้อมเว้นระยะห่างนำเจลล้างมือให้กับชาวบ้าน

ต่อจากนั้น นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (สส.กุ๊ก) พรรคภูมิใจไทยเขต 3 กาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนของพระครูวิศาลกาญจนกิจรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาเจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอนได้ทำการแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนและเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจำนวน 600 ชุด ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน