ผู้ใหญ่โยธิน จันทร์ที หมู่ที่ 2 ต.ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจน์พร้อมผู้ช่วย ส.อบต อสม จัดตั้งโรงครัว คนกาญจน์ต้านโควิด-19” เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

34

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายโยธิน จันทร์ทีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต อสมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านสตรีหมู่ 2 ตำบล ลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยคกาญจนบุรี จัดทำอาหารปรุงสุกใหม่เป็นข้าวมันไก่พร้อมน้ำดื่มแจกให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา 9 วันแจกให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี(เงินตั้งต้น)จำนวน 30,000 บาท ต่อยอดเปิดโรงครัวชุมชนทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ตามโครงการ “ครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19” เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

สำหรับการแจกอาหารในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่แมส เพื่อ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดา รัตน์เคนจิ
/ข่าวการเมืองชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน