ทหาร-เทศบาลรวมพลัง แจกของช่วยชาวบ้าน

16

กองพลทหารราบที่ 3 จับมือเทศบาลหนองไผ่ล้อมมอบสิ่งของ และ อาหารให้กับประชาชนในชุมชนสองข้างทางรถไฟ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อสู้วิกฤต COVID-19

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรีสวราชย์ แสงผล ผู้ยัญชาการกองพลทหารราบ ที่ 3 พร้อมข้าราชการ ฃฃพนักงาน และ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมมอบสิ่งของและอาหารแก่ประชาชน สู้วิกฤต COVID-19 ณ ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พลตรี สวราชย์กล่าวว่า ทั้งนี้ทางกองพลทหารราบ ที่ 3 จัดรถครัวสนามจำนวน 2 คัน มาทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมกับประสานหน่วยแพทย์ทหาร ให้การมาตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมในการสนับสนุนอาหาร มาร่วมกิจกรรม

พลตรีสวราชย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเข้ารับสิ่งของและอาหาร ทางผู้เข้ารับต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากทีมแพทย์ทหารก่อนรวมทั้งการรอรับของต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดทั้งประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี