ชมรมศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรี ลงพื้นที่แจกของบรรเทาทุกข์

82

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายสุรชาติ กันนิ่ม ประธานชมรมศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ศิษย์เก่าไทยสุริยะ นนทบุรี และผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน นนทบุรี ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนชุมนุมสุเหร่า
ข้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั้งนี้ก็ไม่สามารถออกจากชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ออกมารับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานราชการและองค์กรการกุศลต่างไปได้ ซึ่งสิ่งของที่นำลงไปแจกจ่ายล้วนเป็นธารน้ำใจของบรรดาศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรี ที่ร่วมมือกันทำสิ่งนี้เพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้นายสุรชาติ กันนิ่ม ประธานชมรมศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรี กล่าวว่า สิ่งของที่นพมาแจกจ่าย จำนวน 100 ชุด ซึ่งการลงพื้นที่จะเป็นการส่งถึงมือ ผู้ได้รับควาใเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งชมรมศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรีจะได้มีการติดตามผลและให้การช่วยเหลือ จนดว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจะมีทิศทางที่ดีขึ้น นายสุรชาติ กันนิ่ม ประธานศิษย์เก่าไทยสุริยะนนทบุรีกล่าว