ผู้ใหญ่บุญลือ สังข์ทอง พร้อม ส.อบตวันชัย เจิมจันทร์น้ำเงินโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้น้ำมันนำมาซื้อข้าวสาร

25

กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บุญลือ สังข์ทอง พร้อม ส.อบตวันชัย เจิมจันทร์น้ำเงินโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้น้ำมันนำมาซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 240 ถุงและไข่ 2,000 ลูกแจกให้กับชาวบ้านหมู่ 13 บ้านหนองพลับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ สังข์ทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหนองมะพลับ ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมส.อบต วันชัย เจิมจันทร์ได้นำเงินโครงการตู้หยอดน้ำเหรียญและตู้น้ำมันของหมู่บ้านนำเงินมาซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 240 ถุง และไข่ไก่จำนวน 2,000 ฟอง แจกให้กับชาวบ้านหมู่ที่๑๓บ้านหนองพลับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้ง 240 ครัวเรือน บริเวณศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้านบ้านหนองพลับหมู่ที่ 13 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและก่อนการแจก อสม ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ไข้กับชาวบ้านที่มารับแจกพร้อมนำเจลล้างมือให้ล้างต่อจากนั้นผู้ใหญ่บุญ ลือสังข์ทองและส.อบตวังชัย เจิมจันทร์ ได้ทำการแจกข้าวสารและไข่ไก่ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด-19

ภาพ/ข่าว/นิติธารารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน