กลุ่มวัยรุ่นสายบุญปากเกร็ด เดินหน้าแจกถุงยังชีพให้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

49

วันนี้ 2 พ.ค.63 นายยุทธนา วงษ์บุตรอด ได้ทำการรวมตัวกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม “วัยรุ่นสายบุญปากเกร็ด” อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 400 ชุด ให้กับประชาชนบุคคลทั่วไปไปแล้ว ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 บริเวณท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ด และในวัดบางพูดใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มาวันนี้ได้ทำการแจกอีกครั้งเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 100 ชุดรวมถึงทำอาหารพร้อมทานและน้ำดื่มอีก จำนวน 300 ชุดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามห้องเช่า,ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่โดยมาเช่าห้องอยู่ในชุมชนวัดบางพัง โดยมี ดร.หญิงศิรีรัศมิ์ พรเลิศนภาดล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนเด็กสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแจกสิ่งของ โดยการจัดกิจกรรมในการแจกข้าวสาร อาหารแห้งในวันนี้ทางทีมงานได้ทำ Social Distancing ในการเว้นระยะห่าง 1 เมตรและให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ด้วย

นายยุทธนา หัวหน้ากลุ่ม “วัยรุ่นสายบุญปากเกร็ด” เปิดเผยว่าการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้อาจจะดูไม่ทั่วถึง แต่ทางกลุ่มได้ออกสำรวจที่ชุมชนวัดบางพังแล้วพบว่าส่วนใหญ่บุคคลที่เป็นคนพื้นที่ตรงนี้จะได้รับถุงยังชีพจากทางเทศบาลปากเกร็ดไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยทางเทศบาลปากเกร็ดจะสำรวจจากฐานข้อมูลที่เป็นคนในชุมชนและพื้นที่จริงๆ ถึงจะได้รับของ

ส่วนคนที่มาจากที่อื่นเพื่อมาทำงานและมาเช่าบ้าน เช่าห้องอยู่นั้นก็จะไม่ได้รับถุงยังชีพจากทางเทศบาล ซึ่งทางตนเองเห็นว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นกัน จึงตัดสินใจรวมตัวกันอีกครั้งจัดทำถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ชุดรวมถึงอาหารและน้ำดื่มพร้อมทานอีก 300 ชุดแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดบางพังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้

ธนกร มณีกิจ นนทบุรี…รายงาน