ตั้งโรงครัวชุมชน “ครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19” ทำอาหารแจกประชาขนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19

130

ผู้ใหญ่บุญลือ สังข์ทองหมู่ 13 ตำบลตะคร้ำเอนร่วมกับผู้ช่วย ส.อบต อสม แม่บ้าน ตั้งโรงครัวชุมชน “ครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19” ทำอาหารแจกประชาขนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณศาลาชุมชนหมู่ 13 บ้านหนองพลับ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายบุญลือ สังข์ทอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหนองมะพลับตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีผู้ช่วย สอบตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวชุมชุน หมู่บ้านละ 1 โรงครัว ทำอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 240 ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการปรุงอาหารพร้อมทั้งจัดส่งอาหารปรุงสุกใหม่แจกให้กับชาวบ้านบ้านหนองพลับหมู่ที่ 13 ตำบลตะคร้ำเอนบริเวณศาลาอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านก่อนมารับแจกข้าวกล่อง อสม ได้ทำการตรวจวัดไข้พร้อมนำเจลล้างมือต่อจากนั้นจึงทำการแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,500 กล่อง

ทั้งนี้จะดำเนินการแจกอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่ 13 บ้านหนองมะพลับตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา 3 วันไปจนถึงวันที่ 4 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 11.00 นของทุกวันเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการตั้งโรงครัวชุมชน ได้ดำเนินการในทุกหมู่บ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ในทั้ง ๙๕๙ หมู่บ้านใน ๑๓ อำเภอ และอีก ๑๙ ชุมชนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้สนับสนุนเงินแห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการตั้งโรงครัวของทุกหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนให้มีอาหารรับประทานในช่วงของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

โดยขอให้นายอำเภอบริหารจัดการและต่อยอดเม็ดเงินนี้ให้สามารถตั้งโรงครัวให้ยาวนานและยั่งยืนมากที่สุด เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่ตกงานไม่มีเงินใช้ อย่างน้อยก็มีที่พึ่งปากท้องได้กินอิ่มทุกมื้อ ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง
และทางด้าน นางมานิตย์ วงศ์ โสภา บ่อทราย เอ็น เจ ร่วมสมทบทุน และบ่อทรายกาญจนา ได้ร่วมสมทบทุนต่อยอดอีก 10,000 บาทและ เฮียดำ เจ้ฮวง บริษัทตั่งเฮงฮง จังหวัดชลบุรีร่วมสมทบทุน 2,000 บาทร่วมสมทบทุนต่อยอดให้กับผู้ใหญ่บุญ ลือ สังข์ทองนำมาร่วมสมทบทุนกับงบประมาณ 30,000 บาท ที่ทางอำเภอท่ามะกามอบมาให้

และทางผู้ใหญ่บุญลือยังนำเงินส่วนตัวของตนเองอีก 5,000 บาท มาร่วมสมทบทุนในครั้งนี้เพื่อทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านหมู่ 13 บ้านหนองพลับตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน